Projecten

De afgeronde projecten van A1 Bouwmanagement

In de afgelopen jaren heeft A1 Bouwmanagement al vele bouwprojecten tot een goed einde gebracht. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Woningbouw Arnhem


Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem
Dienst A1 Bouwmanagement: ad interim projectleider / adviseur ontwikkeling en realisatie

Ontwikkeling van nieuwbouwwoningen in Malburgen, West-Arnhem. In het verleden is Malburgen met haar veelal sociale huurwoningen aangewezen als een van de probleemwijken van Nederland. Door grootschalige herstructurering van deze wijken is de beoogde transformatie naar een prachtwijk een feit. Daarvoor hebben we als interim projectleider een rol gespeeld bij de ontwikkeling en realisatie van huur- en koopwoningen.

Multifuntioneel Centrum


Opdrachtgever: gemeente Hattem in samenwerking met stichting multifuntioneel centrum De Marke
Dienst A1 Bouwmanagement: ad interim projectleider / adviseur ontwikkeling en realisatie

Het multifunctionele centrum biedt een onderkomen voor onder meer Stichting Welzijn Hattem, diverse sportverenigingen, sportvoorziening ten behoeve van scholen, een bloedprikpost en een peuterspeelzaal. A1 Bouwmanagement heeft als interim projectleider/adviseur de herstructurering van het centrum begeleid.

We hebben de theaterzaal verbeterd voor multifunctioneel gebruik, vooral met betrekking tot de geluid- en lichtinstallatie, de akoestiek en de klimaatbeheersing. Met verschillende aanpassingen zijn de kantoorruimten van Stichting Welzijn Hattem verruimd. Daarnaast hebben we de peuterspeelzaal aangepast en een nieuw onderkomen voor ‘Ouderen Welzijn’ gebouwd.

Gemeentewerf


Opdrachtgever: Gemeente Hattem
Dienst A1 Bouwmanagement: ad interim projectleider / adviseur ontwikkeling en realisatie

De opstallen van de gemeentewerf waren inefficiënt, gedateerd en bevatten asbest. Deze zijn gesloopt en op de locatie is een nieuwe duurzame invulling gegeven aan de gemeentelijke werfgebouwen (met houtskeletbouw en warmtepompen). Het hoofdgebouw heeft een extra kantoorruimte voor de beheerder van de begraafplaats en is voorzien van een vandalismebestendig openbaar toilet.

Sanering gasfabriek

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Dienst A1 Bouwmanagement: ad interim projectleider / adviseur ontwikkeling en realisatie

Het voormalig gemeentelijk gasfabriekterrein, in eigendom van Liander, is tot op interventiewaarde gesaneerd. Een deel van deze locatie is door de gemeente aangekocht ten behoeve van een noodzakelijke uitbreiding van de naastgelegen begraafplaats. De saneringswerkzaamheden en het aanbrengen van een verhoogde leeflaag maakt de aangekochte locatie geschikt om als begraafplaats te dienen.

Uitbreiding Kinderdagverblijf SKBE

Opdrachtgever: Stichting Kinderdagverblijf Brummen en Eerbeek (SKBE)
Dienst A1 Bouwmanagement: bouwproject manager

Twee groepsruimten voor kinderen van 0-4 jaar zijn uitgebreid en een nieuw brandmeldingssysteem geïnstalleerd. De ventilatievoorziening is geoptimaliseerd, met name in de slaapvertrekken. Bij de interne verbouwing heeft bouwmanagementbureau A1 als bouwprojectmanager de leiding genomen.