Diensten

Ons bouwmanagementbureau leidt uw bouwproject in goede banen

Voor alle fasen van uw bouwproject doet u een beroep op A1 Bouwmanagement in Eefde. Wij zorgen ervoor dat het eindresultaat wordt bereikt naar tevredenheid van alle betrokkenen.
vastgoed adviesbureau; bouwbegeleiding; Zutphen;

Bouwmanagement

Namens de opdrachtgever geven we leiding aan alle betrokkenen in de initiatieffase en ontwerpfase van een bouwproject. Vervolgens coördineren we de aanbesteding en verzorgen de bouwprojectbegeleiding in de realisatiefase. A1 Bouwmanagement verzorgt het hele traject of een specifieke fase.

We hanteren daarbij een integrale benadering van het bouwproces en geven alle betrokken partijen voldoende ruimte. De eindgebruiker wordt nauw bij de ontwikkeling betrokken, omdat de opdrachtgever niet altijd de eindgebruiker is. A1 werkt samen met diverse partners in de branche waarbij continue ontwikkeling, innovatie en efficiency centraal staan.

Bouwkundig advies; erkend deskundige energielabel

Bouwkundig advies

A1 biedt opdrachtgevers vakkundig bouwtechnisch advies. Voor particulieren en bedrijven verzorgen we onder meer:

  • Certificering (definitieve) Energie Labels (RVO erkend deskundige energielabel woningbouw)
  • Advies verbetering energie labels.
  • Bouwkundige keuring of inspectie
  • Bouwtechnische aankoopkeuring
  • Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP)
  • Beheer/onderhoud gebouwen.
  • Opleveringskeuring
  • Bouwmanagement.
  • Ook voor andere vragen met betrekking tot bouwkundig advies neemt u contact op met A1
bouwbegeleiding; Zutphen

Bouwkostenbeheer

Goede sturing op de bouwkosten in een bouwproces is essentieel. A1 Bouwmanagement biedt inzicht in de bouwkosten in elke fase van het proces. Van kostenramingen in de ontwerpfase tot overzichtelijk gespecificeerde begrotingen in de aanbestedingsfase.

Ons bouwmanagementbureau in Eefde stuurt het ontwerpproces en komt met voorstellen, die leiden tot een ‘beter’ gebouw binnen het budget. Daarvoor beschikken we over uitgebreide kennis van bouwmethodieken en bouwlogistiek.

vastgoed adviesbureau;

Directievoering en toezicht

In de uitvoeringsfase van een bouwproject worden het bestek en de tekeningen omgezet in een fysiek gebouw binnen de gestelde kaders, zoals kwaliteit, tijd en geld. Ons bouwmanagementbureau zorgt voor heldere kaders, deskundige directievoering en toezicht. Directievoering en toezicht volgens de UAV 2012 en UAV-GC.

We weten dat de belangen groot zijn. Het gaat meestal om veel geld en vaak is er sprake van tijdsdruk waardoor de spanning tussen aannemer en opdrachtgever kan oplopen. Om de belangen optimaal te behartigen is onze directievoerder ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’.

Wilt u meer informatie over de diensten van A1bouwmanagement?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.